Třetí tréninkové kolo – 26.7.

Aktualizace, 24.7.2011: Po rekognoskaci terénu jsem udělal pár malých změn na trase. Menší zajížďkou do Lazníků se vyhneme jednomu brodu. Dojezd od Vinar nebude přes Žebračku, tam stačí jet za celou vyjížďku jen jednou.

V pořadí třetí tréninkové kolo se uskuteční v úterý 26.7. a věříme, že počasí nám opět vyjde. Sraz bude tradičně v 17:45 u Ornitologické stanice v Přerově. Rádi přivítáme mezi nás nové tváře, ať nejezdíme pořád ve stejném složení. Tentokrát náš okruh měří 42 kilometrů a poměr terénu a asfaltu je odhadem tak půl na půl. Čeká nás méně výjezdů než při druhé vyjížďce. Výlet zakončíme opět u jedné kofoly někde u Bečvy.

První část výletu bude mířit přes Žebračku do Lýsek a do Prosenic. První krátké stoupání nás čeká do Radvanic, poté pojedeme směrem na Veselíčko. Kolem lomu vystoupáme nahoru a tam nás budou čekat rozhledy na Moravskou Bránu. Od Dolního Újezdu se propleteme po lesních cestách do Staměřic. Po staré silnici dojedeme za Velký Újezd, kde najedeme na lesní asfaltku, která ústí nad Zákřovem. Dál budem pokračovat lesní cestou směrem na Penčice a Buk. Z Buku již po vrchu dojedeme nad Vinary, kde nás čeká poslední sjezd. Přes Lýsky a Žebračku se pak vrátíme zpět na výchozí místo.

Kdo chce jet, ať se nahlásí do komentářů – abych měl přehled, kolika lidí se mám dopočítat na srazu. Klidně přizvěte své známé, pokud mají odvahu a sílu. Zahrádku s kofolou si zvolíme na místě. Doporučuji cyklistickou helmu, pro mladší 18ti let je povinná. Akce se koná na vlastní nebezpečí mimo působnost SK Badminton Přerov.