První tréninkové kolo – úterý 12.7.

Naše první tréninkové kolo se uskuteční v úterý 12. července. Sraz bude v 17:45 u Ornitologické stanice v Přerově. Můžete si prohlédnout mapu trasy. Okruh vychází podle počítače na 39km. Plánuji, že do Přerova dorazíme lehce po osmé večer.

Vyrazíme kolem Michalova do Předmostí a poté na Čekyňský kopec. Pokračovat budeme do Zábeštní Lhoty a Penčic. Terénem přejedem do Lazníků a chvíli se budeme proplétat lesem mezi Švrčovem a Staměřicemi. Sjedeme do Veselíčka a mezi chmelnicemi dorazíme do Oseka, odkud celou trasu dokončíme podél břehu Bečvy do Přerova. Většina výletu je vedena terénem a nebo po méně frekventovaných silnicích.

Kdo chce jet, ať se nahlásí do komentářů – abych měl přehled, kolika lidí se mám dopočítat na srazu. Klidně přizvěte své známé, pokud mají odvahu a sílu. Zahrádku s kofolou si zvolíme na místě. Doporučuji cyklistickou helmu, pro mladší 18ti let je povinná. Akce se koná na vlastní nebezpečí mimo působnost SK Badminton Přerov.