Volba předsedy ČBaS

V sobotu 16.6. proběhl v Praze každoroční Sněm ČBaS. Letos byla na programu očekávaná volba předsedy na další čtyři roky. Celkem 42 delegátů vybíralo mezi kandidáty Hanou Procházkovou, Petrem Martincem a Ladislavem Vorlem. V prvním kole byla zvolena počtem 23 hlasů (54%) Hana Procházková a stala se tak vůbec první ženou v čele ČBaS. Následovala volba jednotlivých komisí Výkonného výboru. Sněm zvolil za STK Ivana Škáchu, Komisi rozhodčích Jana Koláře, Ekonomickou komisi Martina Osičku, Marketingovou komisi Zdeňka Musila. Z důvodu pracovní nepřítomnosti Tomasze Mendreka nedošlo k jeho volbě do čela TMK. S největší pravděpodobností bude Mendrek dodatečně kooptován na první schůzi Výkonného výboru.

Kompletní zpravodajství ze Sněmu ČBaS najdete na stránkách svazu.